Erhvervsskolernes IT – Samarbejde er en samarbejdsorganisation med Syddansk Erhvervsskole som værtsinstitution.
Vi har fokus på IT-drift på erhvervsskoler og erhvervsakademier, hvor vi i et tæt samarbejde med den enkelte institution driver skolens IT-infrastruktur.
Vores skoler oplever stor synergi i ESIS. Når skolerne videndeler og går sammen om drift og udvikling, får skolerne både mere IT, billigere IT og bedre IT
ESIS er en samarbejdsorganisation, hvilket betyder at ingen skal tjene penge på driften. Overskud og underskud deles mellem skolerne i det forhold som betalingerne er sket
Peter Topp Jensen
IT-Chef
Søren Ulrik Frederiksen
IT-arkitekt og Systemkonsulent
René Eriksen
Systemkonsulent
Mads Schack Kahl
Systemkonsulent
Anders Damsgaard Jensen
Systemadministrator
Kim Larsen
Systemkonsulent
Stefan Kunz Bergquist Rasmussen
IT-datatekniker lærling
Mai-Brit Berg
Databeskyttelsesrådgiver
Mads Boult Petersen
IT-Systemkonsulent
Mike Oliver Johnson
IT-supporter lærling

Shortcut

Modulus 11 check